Navigate back to the homepage

Welcome to Tomasz Waszczyk personal blog

Software Engineer with hedge fund background, technocrat, one of my favorite quote: “I think there is a world market for maybe five computers.” by Thomas Watson, president of IBM, 1943;

Rustic Introduction into Substrate Framework - Syntax and Design Patterns

Rust is a programming language and a general-purpose, systems-programming platform. Rust is a memory safe language which means that it…

March 20th, 2021 · 2 min read

Decentralizacja systemu bankowego

Decentralizacja systemu bankowego oraz systemów informatycznych to trend który coraz wyraźniej przebija się do świadomości użytkoników internetu, właśnie przygotowywuję kurs w którym przekrojowo przedstawię ten nurt - prawdopodobnie już nie do zatrzymania.

January 11th, 2021 · 7 min read

The Development of Digital Assets and Their Implications for Portfolio Construction

The rise of digital assets is unstoppable, why every CFA Charterholder and hedge fund manager should start to learn about Web3.0.

August 4th, 2020 · 1 min read

Source Code Snippets, Quirks and Features

Never stop to learn.

July 25th, 2020 · 2 min read
© 2020–2023 waszczyk.com
Link to $https://twitter.com/tomaszwaszczykLink to $https://github.com/tomaszwaszczykLink to $https://instagram.com/tomasz_waszczykLink to $https://www.linkedin.com/in/tomaszwaszczyk