Navigate back to the homepage

Welcome to Tomasz Waszczyk personal blog

Software Engineer with hedge fund background, technocrat, one of my favorite quote: “I think there is a world market for maybe five computers.” by Thomas Watson, president of IBM, 1943;

DRAFT - ink! - new era of smart contracts has begun

ink! for writing smart contracts

January 1st, 2023 · 1 min read

Kurs Dotyczący Wprowadzenia do Decentralizacji Systemów Informatycznych oraz Bankowości

Decentralizacja systemu bankowego oraz systemów informatycznych to trend który coraz wyraźniej przebija się do świadomości użytkowników internetu, właśnie przygotowuję kurs w którym przekrojowo przedstawię ten nurt - prawdopodobnie już nie do zatrzymania.

December 8th, 2022 · 4 min read
© 2020–2023 waszczyk.com
Link to $https://twitter.com/tomaszwaszczykLink to $https://github.com/tomaszwaszczykLink to $https://instagram.com/tomasz_waszczykLink to $https://www.linkedin.com/in/tomaszwaszczyk