Navigate back to the homepage

Tomasz Waszczyk

Software Engineer with hedge fund background, technocrat, one of my favorite quote: “I think there is a world market for maybe five computers.” by Thomas Watson, president of IBM, 1943;

Link to $https://www.linkedin.com/in/tomaszwaszczykLink to $https://stackoverflow.com/users/2856360/tomasz-waszczykLink to $https://github.com/tomaszwaszczykLink to $https://twitter.com/tomaszwaszczykLink to $https://www.instagram.com/tomasz_waszczyk/

Kurs Dotyczący Wprowadzenia do Decentralizacji Systemów Informatycznych oraz Bankowości

Decentralizacja systemu bankowego oraz systemów informatycznych to trend który coraz wyraźniej przebija się do świadomości użytkoników internetu, właśnie przygotowywuję kurs w którym przekrojowo przedstawię ten nurt - prawdopodobnie już nie do zatrzymania.

October 24th, 2020 · 3 min read

The Development of Digital Assets and Their Implications for Portfolio Construction

The rise of digital assets is unstoppable, why every CFA Charterholder and hedge fund manager should start to learn about Web3.0.

August 4th, 2020 · 1 min read
© 2020–2022 waszczyk.com