Słownictwo 2017

https://pl.wikipedia.org/wiki/Atawizm
shitshow
syndrom Makbeta – wszędzie widzi się wrogów
rozpaczliwie tonący/płynący
Niech Polska już nie będzie cepelią ziemniaków i wódki.
anus mundi – fabryka śmierci
destylacja idei
gen rozpoznawania kłamstwa
podładować ATP – wyspać się
wykoncypować – 
pompatyczny – 
profetyczny
proroczy, wieszczy, odnoszący się do profetów lub profetyzmu; profetycki
expressis verbis [wym. expres-is werbis] «dobitnie, bez osłonek»
sensu stricto [wym. sensu strikto] «w ścisłym znaczeniu»
wydestylowanie pomysłu – 
immunizować
uodporniać, zwiększać odporność immunologiczną organizmu na działanie czynników chorobotwórczych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aksjologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Epistemologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ontologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Felczer
życie to sztuka, to kontinuum 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poliamoria
Warszawiacy mówią plac Wilsona a nie “Łilsona”
Patrzeć na świat od marzenia strony.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksenofobia
kognicja
proces rozpatrywania sprawy sądowej; dochodzenie, śledztwo w celu ustalenia stanu faktycznego
fluktuować
Unikać ludzi zawistnych.
Imperatyw ciągłego wzrostu i zysku.
impertynencja
niestosowne, bezczelne, obraźliwe zachowanie się wobec kogoś
endrony
exemplum
omnipotentny – 
atawizm – 
koherentny – 
egoizm narodowy
Ja nie chcę wpisywać się w kanony, chcę tworzyć nowe
morfologia – jako analiza
uwolnić kurestwo
łykać coś jak żaba błoto
sczapilić, sczapić – złapać
cukier syntaktyczny – 
dominanta – 
feudalny system nauczania – 
taniec świętego wita – padaczka 
w pieluchach – rodzi się dopiero “coś”
pulpit sterowniczy
gratis asseritur, gratis negatur, co znaczy: jeśli bez dowodów się coś stwierdza, to bez dowodów można temu zaprzeczyć.
egzemplifikacja debilizmu – 
asekuracyjna strategia merytoryczna – 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolaudacja
Judi: zajzajer

1.  pot. «bardzo mocny napój z jakąś używką»
2.  pot. «kwas solny»
 
Ekspatriant, expat – jest to osoba mieszkająca czasowo bądź na stałe w kraju oraz kulturze innych niż te, w których się wychowywała. Słowo ekspatriant pochodzi od łacińskiego expatriātus gdzie ex oznacza “z” a patriā “ojczyzna”
 
bon ton
[czytaj: bą tą] z francuskiego: dobry ton; umiejętność zachowywania się według przyjętych norm towarzyskich; nienaganny sposób bycia
aberracja społeczna

https://pl.wikipedia.org/wiki/Aberracja
mierzić
[czytaj: mier-zić] wzbudzać w kimś odrazę, niechęć; odstręczać; odpychać
https://pl.wiktionary.org/wiki/carte_blanche
subiekt
pryncypał
szpakowaty
eskapizm 
blichtr
pomnik człowieka
asumpcja – założenie
indolencja
skaptować
szuflować – 
Emblemat rzeczywistosci – 
Idea regulatywna – 
Subwersywny – 
ekskrementy – 
https://en.wiktionary.org/wiki/Fazit 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antrakt
wykidajło
potocznie: mężczyzna pilnujący porządku w restauracji, dyskotece, lokalu itp.; ochroniarz
 
relegować
usunąć, usuwać kogoś karnie, np. ucznia ze szkoły
https://pl.wikipedia.org/wiki/Capstrzyk

démodé

(1.1) démodé, niemodny, staromodny, przestarzały

 
ewokować
przywoływać (przywołać) wspomnienie, wizję czegoś
 
antologia
publikacja zawierająca wybór utworów literackich różnych autorów, dokonany według wyraźnej myśli przewodniej
 
być w plato/flaucie
 
pasować jak świni siodło
 
I do not like strong language
 
Alegoria (stgr. ἀλληγορία allēgoría, od ἀλληγορέω allēgoréo – “mówię w przenośni, obrazowo”) – w literaturze i sztukach plastycznych obraz plastyczny lub słowny przedstawiający pojęcie, ideę, myśl, wydarzenie, przy pomocy obrazu o charakterze przenośnym lub symbolicznym, np. poprzez personifikację. Odczytanie alegorii umożliwiają m.in. atrybuty lub emblematy o konkretnym znaczeniu, dlatego, w przeciwieństwie do symbolu, przesłanie alegorii jest zazwyczaj jednoznaczne.
 
asocjacje
skontaminować – połączyć; powiązać; scalić; zespolić; zgrupować; związać , nałożyć się (czynniki)
https://pl.wiktionary.org/wiki/inherentny
code monkey
alkoterror

 
 
 
 
 
 
 tarabanić
 
kocopały – bzdury
 
zaanektować
 
atrium
 
 
 
blichtr 
 
eureka moment
 
filuterność
 
 
 
 
 
orbita zainteresowań
 
early adopter
 
 
 
 
 
 
unilateralny (fr. unilatéral z łc. unus ‘jeden’ + lataralis ‘boczny’) 1. jednostronny. 2. praw. umowa u. – jednostronna umowa, umowa obowiązująca tylko jedną ze stron. 
działanie unilateralne – nie patrzy się na innych
 
 
 
 
ekstrapolacja przeszłości w przyszłość
 
adwersarz – przeciwnik
 
 asymetria informacji
 
szermować
1. nadużywać wzniosłych słów, określeń w wystąpieniach publicznych, w dyskusji, w rozmowie;
2. nadużywać czegoś;
3. przestarzałe: władać bronią białą

 
sprokurować

1. «tendencyjnie dobrać fakty, by komuś coś zarzucić»
2. pot. «przygotować, sporządzić, zorganizować coś»
 
sprokurowany dokument
 
 
 suspens [wym. suspens, saspens] «chwyt w filmach i powieściach polegający na wstrzymaniu biegu akcji, stosowany w celu wzmożenia napięcia albo zaskoczenia widza lub czytelnika niespodziewanym zwrotem akcji»
 
 
skonstatować
sformułować (w postaci wypowiedzi ustnej lub pisemnej) wniosek z wypowiedzi, dyskusji, dialogu itp.

ekstrapolacja przeszłości w przyszłość
herubin
szpargały
konferować
sarkać
profetyczny
cyzelować
1. obrabiać, wygładzać metalowe przedmioty rzemiosła artystycznego
2. przenośnie: drobiazgowo, pedantycznie coś wykańczać
absmak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chiralno%C5%9B%C4%87_cz%C4%85steczek

 symptomatyczne reminiscencje 
 
przez ciernie do gwiazd
 
monograf
 
atibitium
 
sonoryzm
 
ekstatyczny
 
mentalność folwarczna
 
 pogubione znajdy
 
element pionizujący
 
 
 
 probierz trzeźwości
 
ergo
 
polaserować się
 
 trącącą myślą technologia
 
 
 
efemeryczny «krótkotrwały, szybko przemijający»
• efemerycznie • efemeryczność
 
 
 
 
 
 informacja anegdotalna
 
 
 
 
 
 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Irredenta
 
haust świeżego powietrza
 
zgnuśnieć – An 21102017
 
 
 Amiszowsku
 
 miecz Damoklesa – 
 
Plebejski bunt – 
 
przesunięcie drezyny – 
 
 
ekspiacja
 
Propedeutyka
 
 
formatowanie umysłu
 
 
 
 
 
obraza majestatu PRAWO – lèse-majesté
 
 w dwójnasób «dwa razy więcej, podwójnie»