Słownictwo 2017

anihilacja kwasu – sprawienie, że kwas jest słabszy lub bezbronny