Słownictwo 2016

kompetytywny, kompetycyjny

1. «związany z walką lub rywalizacją»
2. «wzmacniający antagonistyczne działanie jakiejś substancji»
 
 

popiwek – https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_od_ponadnormatywnych_wyp%C5%82at_wynagrodze%C5%84
mind blown moment – 
to jest takie hate – love
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ku%C5%82ak
rozpizdrek
zawód: wyuczony bezrobotny
cito
[czytaj: c-ito] prędko, niezwłocznie; napis na receptach, zleceniach badań mających zostać zrealizowane niezwłocznie
 
suflować – wykonywać pracę suflera, podpowiadać aktorom tekst
grammar nazi
Podać liczbę pojedynczą od “plecy”.
bez – lilak
nie mówimy kasztan – a kasztanowiec
dziesięcioro pleców
dwoje wideł
Oportunizm (łac. opportunus dosł. (wiatr wiejący) w kierunku portu; przychylny, korzystny, wygodny) – postawa moralna charakteryzująca się rezygnacją ze stałych zasad moralnych lub przekonań dla osiągnięcia doraźnych korzyści, wybieranie zawsze tego, co jest w danej sytuacji bezpieczne i korzystne.
terror politycznej poprawności –
symptomatyczny –
kampowy – przymiotnik od kamp, czyli “zamierzony kicz”, słówko modne wśród recenzentów filmowych:)
fantas magoria
audytywny
desygnat
kraj partnerycki
kość w gardle
archetypy społeczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Deus_ex_machina
audytywny
taki, który słychać, dający się odbierać za pomocą słuchu (np. audytywne środki nauczania); słuchowy
 
antagonizacja
Nie jestem Hemingwayem ale poprzez ten blog komunikuje sie ze swiatem.
cold shoulder – stop pokazanie znaku stop
Niestabilnosc promienieje
kontraktornia
https://en.wikipedia.org/wiki/12-hour_clock – meridiem
Zasiedzenie służebności
symetria tolerancji
zuchwały

1. «zbyt pewny siebie i lekceważący innych; też: świadczący o takich cechach»
2. «bardzo odważny i skłonny do ryzykowania; też: dokonany przez taką osobę»
 

szlauch
wąż (zwykle gumowy albo plastykowy) najczęściej stosowany do podlewania roślin
 
koncyliacja

1. «działanie mające na celu osiągnięcie przez strony pojednania»
2. «polubowne załatwianie sporów międzynarodowych przez powołanie komisji pojednawczej»
 

protekcjonalny «traktujący innych z wyższością i pobłażliwą przychylnością; też: świadczący o takim traktowaniu»
• protekcjonalnie • protekcjonalność
http://sjp.pl/kazuistyka
http://sjp.pl/klawy
http://sjp.pl/detencja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skatologia
http://sjp.pl/sukurs
https://pl.wiktionary.org/wiki/qui_pro_quo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pax_Americana
“Wierność – silne swędzenie z zakazem podrapania się.” – Julian Tuwim
protekcjonizm –
ad vocem –
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nomenklatura_(polityka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Egotyzm
 
demos
w starożytnej Grecji: lud, pospólstwo
 
omnipotentny
wszechpotężny, wszechmocny, wszechwładny
 
barbaryzm – http://www.polityka.pl/galerie/1674366,15,mizoandryzm-koherentny-15-trudnych-slow-ktore-warto-znac-zeby-zablysnac.read
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eklektyzm
clara pacta claros faciunt amicos (język łaciński) – jasne układy tworzą wiernych przyjaciół
“a autrance” – do ostateczności
advocatus diaboli [wym. adwokatus diaboli]

1. «duchowny, który w procesie beatyfikacyjnym lub kanonizacyjnym ma przedstawić argumenty przeciwko uznaniu danej osoby za błogosławioną lub świętą»
2. «obrońca niesłusznej lub złej sprawy»
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Imperatyw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Perskie_oko
http://sjp.pwn.pl/sjp/ad-intra;2548795.html
http://sjp.pwn.pl/sjp/ad-extra;2548773.html
zawoalować
1. zakryć twarz woalem;
2. ukryć prawdę, przedstawić coś nie wprost
http://sjp.pwn.pl/doroszewski/gagowy;5429187.html
Appeasement (ang.), zaspokajanie, uspokajanie, łagodzenie – polityka ustępstw prowadzona przez rząd Wielkiej Brytanii premiera Neville’a Chamberlaina, a później także rząd francuski premiera Édouarda Daladiera w latach 1936-1939 wobec państw Osi: III Rzeszy i faszystowskich Włoch.
 
niemiecka szkoła historyczna
Pan Propaganda
taksonomia Blooma
inherentnie
pułapka maltuzjańska
człowiek operatywny
dyskredytować
 
protekcjonalne podejście
 
alegoria prawdy – stały umowny sens przenośny
 
depozyty prawdy
 
konsensualny

1. «oparty na konsensusie»
2. praw. «będący wynikiem zgodnych oświadczeń woli obu stron»

 
 
koturnowość
przesadna podniosłość i pompatyczność wypowiedzi i gestów; patos, zadęcie
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Coup_de_main
https://pl.wikipedia.org/wiki/Coup_de_gr%C3%A2ce
http://sjp.pwn.pl/sjp/konfidencjonalny;2564264.html
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Coup_d%27%C3%A9tat
katiusza –
http://sjp.pl/apatyczny
a la carte (fr) – dosł. wg karty;  danie z karty – danie do wyboru z jadłospisu (w przeciwieństwie do posiłku z ustalonych z góry dań, np. obiadu klubowego) – każde danie ma swoją cechę oraz cenę
http://sjp.pwn.pl/sjp/buchalter;2552746.html
http://sjp.pl/endemiczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antrakt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Demoludy
https://pl.wiktionary.org/wiki/plateau
filuteryjnie –
fraternizować –
powód merkantylny –
temnyk –
depenalizacja –
myśl profetyczna –
intronizacja –
Polska w najlepszym razie jest krajem półperyferyjnym.
proletariat = freelancer
kognitariusz –
filister
podlotek –
 
interragować –
fraternizacja –
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rokosz
 
ezopowy nastrój – https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_ezopowy
garniturowiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filister
https://pl.wikipedia.org/wiki/Profetyzm – myśl profetyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostracyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pluralizm
Jednostka niczym, jednostka bzdurą.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bumelant
wyrwa substancji narodowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Regimentarz – Chmielnicki
 
przechera
1. człowiek chytry, przebiegły; spryciarz, krętacz, obłudnik;
2. człowiek lubiący się sprzeczać; przekora

przechera

dopuszczalne w grach
przechera
1. kobieta chytra, przebiegła, obłudna; spryciara, krętaczka;
2. kobieta lubiąca się sprzeczać; przekora
 
łaszek
potocznie: strój kobiecy
 
http://www.miejski.pl/slowo-Biurwa
rekoncyliacja –
proscenium –
globalna konsolidacja –
per procura –
subsekwentnie –
dekadencja –
deprawacja sensoryczna –
sunekura –
egzemplum –
http://sjp.pl/krajan
atawistyczna –
Atawizm (łac. atavus – przodek) – regresja ewolucyjna, pojawienie się u danego organizmu nietypowych dla niego cech bądź zachowań, charakterystycznych dla jego odległych przodków.
aberracja sztuki wojennej –
dystynkcja –
Konfidencjalny – http://sjp.pwn.pl/sjp/konfidencjonalny;2564264.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Coup_de_gr%C3%A2ce – Coup de grâce
https://en.wikipedia.org/wiki/Coup_d%27%C3%A9tat
apatyczny żołnierz –
in absentia –
perorować –
kubek cykuty (https://pl.wikipedia.org/wiki/Cykuta)
dyzenteria –
defteryt
krajan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Homo_oeconomicus
blichtr –
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fantasmagoria
polityka kanonierek
akuszer
dziejowa buchalteria – https://en.wikipedia.org/wiki/Berlin_Conference 1884
alegoria –
tendencja wahabistyczna –
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wahhabizm
korelat –
cojones –
rezonować –
działanie reaktywne / proaktywne
nonszalancja
unijny plankton
dyktat poprawności politycznej
fanatyzm poprawności politycznej
izmy: komunizmy, hitleryzmy – dyktaty
próżnia aksiomologiczna –
ostracyzm –
idempotentny = f (f(x)) = f(x)
sankcjonować «nadawać czemuś moc prawną»
http://sjp.pl/dekowa%C4%87
relata refero [relata refero] (łc.) powtarzam, co mi powiedziano; relacjonuję tylko to, co sam słyszałem; zasada głoszona przez Herodota (Dzieje), który twierdził, że historyk nie musi wierzyć w to, co pisze, musi to tylko wiernie opowiedzieć.
 
konferować – http://sjp.pl/konferowa%C4%87
ersatz – namiastka http://sjp.pl/ersatz
przyjaciele w cudzysłowie
labour arbitrage (https://en.wikipedia.org/wiki/Global_labor_arbitrage)-
rekoncyliacja danych –
ateneum –
efekt addycyjny –
infamia –
socjalizm – to kreowanie problemów a później rozwiązywanie ich
mądrość etapu –
per procura –
inwektywa
infantylizm
monciwoda
mitygacja stresu –
wyrobnik

1. lekcew. «ktoś, kto wykonuje jakąś pracę bez zaangażowania i talentu, tylko dla pieniędzy»
2. daw. «osoba wynajmująca się do różnych prac fizycznych»
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Indyferentyzm
kontrproduktywny –
dystynktywny –
hałtura –
plebejski –
 
Mutatis mutandis (łac. „zmieniając to, co powinno być zmienione; po dokonaniu niezbędnych zmian; z uwzględnieniem istniejących różnic”; “stosując odpowiednio”) – zwrot stosowany m.in. w ekonomii, filozofii, logice i naukach prawnych mający na celu zwrócenie uwagi, że rozważana sytuacja jest analogiczna do innej, przytaczanej jako przykład, o ile uwzględni się różnice wynikające z odmiennych warunków.
 
Ceteris paribus (lub caeteris paribus) – zwrot pochodzący z łaciny, oznaczający dosłownie inne takie samo. Na polski tłumaczy się zwykle jako przy pozostałych warunkach równych lub przy tych samych okolicznościach. Użycie tego zwrotu w celu uproszczenia rozumowania, oznacza świadome odrzucenie możliwości zajścia pewnych wydarzeń lub warunków, mogących zaburzyć związek między przesłanką a wnioskiem.
 
egzemplifikacja «zilustrowanie czegoś przykładami; też: przykład ilustrujący coś»
• egzemplifikacyjny • egzemplifikować
 
myślenie tetyczne – postrzegamy wydarzenia nie poprzez logikę a poprzez pogląd autorytetów
akomodować
1. w fizjologii: przystosować, przystosowywać układ optyczny oka do wyraźnego widzenia z danej odległości;
2. w psychologii: udoskonalić, doskonalić naturę poznawczą pod wpływem nowych doświadczeń; 3 w językoznawstwie: zmienić, zmieniać brzmienie głoski w wyniku wymowy razem z głoskami ją otaczającymi (np. “w” w “ławka” wymawiane jako “f”)
 
permisywizm
tendencja do zbytniej tolerancji dla odbiegających od normy zachowań społecznych
 
skomprymować
streścić
 
apatyczny
przymiotnik od: apatia; zobojętniały, nieczuły na bodźce zewnętrzne, niezdolny do odczuwania i okazywania wzruszeń (np. apatyczne spojrzenie, apatyczny chłopak)
 
lingua franca
pamflet
https://pl.wiktionary.org/wiki/chapeau_bas
strategiczna cierpliwość
działanie fasadowe –
ekspat –
afiliacja – domysły
władza osobliwa –
legalizm połączony z obroną swojego interesu
pluralistyczna struktura –
http://www.jasnopis.pl/
szafować «nieoszczędnie lub bez potrzeby używać czegoś albo rozdawać coś»