What is Alpha Epsilon Pi ΑΕΠ ?

It is the first post of series called "Interesting facts" with help the link: https://waszczyk.com/tag/interesting-facts/ you have access to all of them. 

 

Alpha Epsilon Pi (ΑΕΠ or AEPi), the global Jewish college fraternity, has 166 active chapters in the United StatesCanadaUnited KingdomFrance, and Israel with a membership of over 9,000 undergraduates. Alpha Epsilon Pi is a Jewish fraternity, though non-discriminatory and open to all who are willing to espouse its purpose and values.[4]

 

Mission statement[edit]

Alpha Epsilon Pi, the Global Jewish Fraternity, was founded to provide opportunities for Jewish men seeking the best possible college and fraternity experience. We have maintained the integrity of our purpose by strengthening our ties to the Jewish community and serving as a link between high school and career. Alpha Epsilon Pi develops leadership for the North American Jewish community at a critical time in a young man's life. Alpha Epsilon Pi's role is to encourage the Jewish student to remain dedicated to Jewish ideals, values, and ethics and to prepare the student to be one of tomorrow's leaders so that he may help himself, his family, his community, and his people.[1]

 

 

More info you can find https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_Epsilon_Pi where you can find some table with names called "Notable alumni".

Continue Reading

Kanban für Software Engineering und Trello

Kanban ist eine Methode der Produktionsprozesssteuerung. Das Vorgehen orientiert sich ausschließlich am tatsächlichen Verbrauch von Materialien am Bereitstell- und Verbrauchsort. Kanban ermöglicht ein Reduzieren der lokalen Bestände von Vorprodukten in und nahe der Produktion, die dort in Produkten der nächsten Integrationsstufe verbaut werden. 

Es gibt sehr gute Video an Trello:

 

 

 

Es gibt auch Folien an Kanban in Software Engineering: http://leanandkanban.files.wordpress.com/2009/04/kanban-for-software-engineering-apr-242.pdf und http://ocw.mit.edu/courses/mechanical-engineering/2-854-introduction-to-manufacturing-systems-fall-2010/lecture-notes/MIT2_854F10_tps.pdf

Continue Reading

Programming of Conwey Game

 

I want to show some interesting quite simple application coded in Swing. Here you can see the result:

 

 

Source code you can find here: https://github.com/TomaszWaszczyk/Conwey ,the application shows how small change in the system can have a big influence on the future. 

More reference: https://en.wikipedia.org/wiki/Conway's_Game_of_Life or https://de.wikipedia.org/wiki/Conways_Spiel_des_Lebens (in German)

 

I want to also recommend some great application for making gif files: http://www.cockos.com/licecap/

Continue Reading

Confitura 2014

Korzystając z możliwości obejrzenia live stream z konferencji Confitura udostępniam parę nagrań które udało mi się zobaczyć (i nagrać):

 

 

Polecam i gratuluję Organizatorom- bardzo fajna inicjatywa ! 

 

EDIT: Jeden z prelegentów powiedział że w javie jest pisane większość systemów do tradingu tzw. HFT polecam artykuł na temat javy w HFT http://tutorials.jenkov.com/java-servlets/web-xml.html

 

 

 

Continue Reading

Inicjatywa "Koduj dla Polski"

 

 

Niedawno (15min. temu na http://2014.confitura.pl/) dowiedziałem się o bardzo interesującej inicjatywie obywatelskiej o wdzięcznej nazwie "Koduj dla Polski".

Inicjatywę można streścić słowami:

 

Koduj dla Polski to inicjatywa Fundacji ePaństwo, której celem jest promocja "kodowania", "programowania" i "bycia developerem" jako nowoczesnych form patriotyzmu.

 

Przykładowe dane do implementacji API restowego:

  1. Dane wyborcze: dane historyczne, komisje wyborcze
  2. Ruch: drogi i transport publiczny (np. rozkłady jazdy, korki, plany stacji kolejowych i autobusowych, dane dotyczące wypadków i czarnych punktów)
  3. Dane na temat edukacji: liczba studentów, opinie, typy szkół, dane lokalizacja, godziny otwarcia bibliotek
  4. Dane finansowe: dane dotyczące dochodów i wydatków
  5. Dane o ofertach: umów, kontraktów
  6. Dane do planowania miejskiego: dane na temat procedur planowania, dane dotyczące użytkowania gruntów
  7. Zdrowie: dane monitoringu higieny w restauracjach, dane dotyczące skuteczności służby zdrowia
  8. Dane środowiskowe: jakość wody w jeziorach, jakość powietrza, ozon, CO2, PM 2.5, PM 10, pomiary hałasu
  9. Informacja przestrzenna: współrzędne lokalizacji obiektów publicznych

 

Inicjatywa bardzo mi się spodobała, tymbardziej że często szukam danych statystycznych dotyczących naszego kraju i niestety nie jest to łatwy temat a dzięki API dostęp do wielu publicznych danych będzie znacznie ułatwiony.

 

Więcej informacji znajdziecie: http://epf.org.pl/kodujdlapolski/ Zapraszam wszystkich do rejestrowania i kodowania ! ! 😉

Continue Reading

Fun with OpenShift

 

https://www.openshift.com is partialy free server to deploy your own web application. I use from JBoss 7.2 and PostgreSQL (Included). Here you can see more details about FREE plan:

Screenshot at 01-51-01

The integration with Intellij IDEA is great ! ! As VCS there is GIT. All works fine, i will develop some application for analysing some statements from the Meta Trader 4/5 Application. Hello world you can find here:

http://mtstatistics-waszczyk.rhcloud.com/helloworld.jsp

 

 

 

EDIT 19-07-2014: I want to also to point up about two more Platform as a Service

– https://developers.google.com/appengine/

– https://www.heroku.com/

 

Continue Reading

Powstanie tkaczy śląskich w 1844 roku – historia zatoczy koło ?

Śląskie powstanie tkaczy z 1844 nie było ani pierwszym tego typu buntem w regionie Gór Sowich ani najgwałtowniejszym. W latach 1785/86, 1793 i 1798 dochodziło do wystąpień na większą skalę. Wyjątkowość buntu z 1844 polegała na tym, iż udało mu się zaistnieć w świadomości publicznej. Tym samym stał się tematem opracowywanym w publikacjach i literaturze swego czasu. W tym znaczeniu śląskie powstanie tkaczy, wpływając na ukształtowanie się politycznych opinii, może być łączone z rewolucją, która nastąpiła w roku 1848.
 
Śląsk jak wiadomo został w 1740 roku zaanektowany przez króla pruskiego Fryderyka II. Ze tego względu jego nowi poddani byli dłużej, aniżeli mieszkańcy innych regionów Prus, zależni od właścicieli ziemskich. Reforma chłopska z 1807 roku została przeprowadzona tylko częściowo. Dwie trzecie mieszkańców Śląska było podporządkowanych jakiemuś właścicielowi, na rzecz którego musiało świadczyć różne feudalne zobowiązania. Śląscy tkacze próbowali spadek cen swoich produktów nadrobić ich ilością. Ale nawet praca dzieci i wydłużenie czasu pracy nie zdołało doprowadzić do wyrównania, także z powodu spadku jakości produktów. Dodatkowo za granicą istniała możliwość pracy na nowoczesnych krosnach tkackich, na których zakup rodzimych tkaczy nie było stać. Poza tym, okolice Gór Sowich należały do obszarów najgęściej zaludnionych na Śląsku. Pieszyce posiadały prawie 6000, a Bielawa 12000 mieszkańców. W takiej sytuacji w regionie było zbyt dużo osób zdolnych do pracy. Mimo to tym mieszkańcom, którzy tkali w bawełnie powodziło się trochę lepiej aniżeli tkającym we lnie. Ci drudzy byli wyjątkowo biedni, nawet głodowali. W tej sytuacji w czerwcu 1844 roku doszło do buntu.
 
3 czerwca spotkało się 20 tkaczy z Pieszyc i pobliskich miejscowości na Kapellenberg i dyskutowali nad sposobami obrony przed fabrykantami. Postanowili zaprotestować śpiewając politycznie prześmiewcze piosenki pod firmą braci Zwanziger, którzy byli odpowiedzialni za obniżenie wynagrodzeń. Fabrykanci Ernst Fridrich i August Zwanziger uzbroili swych służących w kamienie i kije, karząc rozpędzić protestujących, a tkacza Wilhelma Mädlera kazali miejscowej policji pojmać.
 
W zamiarze wypuszczenia Mädlera oraz uzyskania podwyżek płac, został utowrzony 4 czerwca kordon protestujący, do którego przyłączyli się prawie wszyscy miejscowi tkacze. Wybrali oni delegacje do prowadzenia negocjacji, ale rozmowa z landratem Dzierżoniowia nie przyniosła jakichkolwiek rezultatów. Kiedy wrócili pod budynek Zwanziegerów, nie zastali ich. Wtedy postanowili gwałtem wedrzeć się do budynku i zniszczyli całe wyposażenie. Wtargnęli także do budynku administracji, magazynów i fabryki. W wyniku tego rodzina Zwanziegerów uciekła do Wrocławia.
 
5 czerwca fabrykanci Fellmann i Hoferichter mogli się wykupić pieniędzmi, chlebem i słoniną. Tłum ruszył dalej do Bielawy do fabrykantów Andretzkiego i Hilberta. Byli oni znienawidzeni, a ich posiadłości zostały zdewastowane. Wpadł także w oko buntowników Dierig, który zatrudniał zamiejscowych pracowników. Przepłacił on jednak swoich pracowników aby wystąpili przeciwko tkaczom. Bracia Dierig próbowali zapanować nad tłumem wypłacając pieniądze.
 
Królewski gabinet zlecił urzędowi kryminalnemu sądowi drugiej instancji we Wrocławiu: „Buntowników odnaleźć i pociągnąć do odpowiedzialności”. W międzyczasie zarządzili urzędnicy atak pruskiego wojska, i sytuacja wymknęła się spod kontroli. Jedenaście osób (w tym jedna kobieta) zginęło, a dwudziestu czterech zostało ciężko ranionych. Takie zachowanie wzmożyło tylko złość, w wyniku której doszło do dalszych plądrowań. Wojsko początkowo ustąpiło tłumowi uzbrojonemu w kamienie i kije, ale po przybyciu posiłków został bunt stłumiony.
 
Liczni tkacze zostali złapani i osadzeni w ciężkich więzieniach,  lub wychłostani.
 
 
 
Interpretacja powstania tkaczy
 
Było to powstanie typowo wczesno-przemysłowym buntem robotniczym, dla którego interpretacja zarówno jako klasycznej rewolty głodowej, czy Maschinenstürmer-ów, czy też walki klasowej, nie wydaje się odpowiednia.
 
Przeciwko interprteacji Maschinenstürmer-owej przemawia fakt, iż gniew tkaczy nie kierował się przeciwko oszczędnym „maszynom”, ale przeciw nieuczciwym zarządcom.
 
Interpretację inną niż walka klasowa, sugeruje fakt, iż zniszczenie kierowało się na konkretnych zarządców, zaś inni zostali oszczędzeni, albo mogli się „wykupić”. Ani feudalni panowie, ani władza w ogóle, nie byli celami powstania. 
 
Jak zostało wspomniane, wydarzenia te zaistniały w sferze publicznej. Dzięki temu także artyści w swoich dziełach odwoływali się do tamtych wydarzeń. Przykładem może być dramat Die Weber Gerharta Hauptmanna wiersz Heinricha Heinego  
 
Die schlesischen Weber (1845)
     
    Im düstern Auge keine Träne,
    Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne:
    Deutschland, wir weben dein Leichentuch,
    Wir weben hinein den dreifachen Fluch –
    Wir weben, wir weben!
     
    Ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten (Anmerkung)
    In Winterskälte und Hungersnöten;
    Wir haben vergebens gehofft und geharrt,
    Er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt –
    Wir weben, wir weben!
     
    Ein Fluch dem König, dem König der Reichen, (Anmerkung)
    Den unser Elend nicht konnte erweichen,
    Der den letzten Groschen von uns erpreßt
    Und uns wie Hunde erschießen läßt –
    Wir weben, wir weben!
     
    Ein Fluch dem falschen Vaterlande, (Anmerkung)
    Wo nur gedeihen Schmach und Schande,
    Wo jede Blume früh geknickt,
    Wo Fäulnis und Moder den Wurm erquickt –
    Wir weben, wir weben!
     
    Das Schiffchen fliegt, der Webstuhl kracht,
    Wir weben emsig Tag und Nacht –
    Altdeutschland, wir weben dein Leichentuch – (Anmerkung)
    wir weben hinein den dreifachen Fluch –
    Wir weben, wir weben!
 
We współczesności doczekał się ten wiersz kilku wykonań muzyczynych, np. Liderjan – Die Weber: https://www.youtube.com/watch?v=RrlpZD25eEY
Continue Reading