Ekonomia

https://pl.wikipedia.org/wiki/Preferencja_czasowa