Navigate back to the homepage

dApp Staking - jak może wyglądać praca programista w niedalekiej przyszłości

Tomasz Waszczyk
January 31st, 2022 · 1 min read

The next billion dollar company wont even be a company. It is a network using a protocol built on freedom, self sovereignty, and actual value creation. When value is added to the network, all participants prosper. Software engineers should change perspective on their work from delivering just lines of source code to delivering just value or proposition value. This is fundamental change. Just lines of code are obsolete. Lines of source code are worthless.

Wstęp

Niech poniższe nagranie będzie wstępem do krótkiego artykułu.

Wyjaśnienie

Zacznę od wyjaśnienia czym jest Build to Earn w rodzącej się ekonomii tokenu. Idea polega na tym, że programista może budować własne aplikacje a przy pomocy dApp Staking być wynagradzanym w zależności od użyteczności tego co stworzył. Tak można najszybciej opisać czym jest *Build to Earn.

W celu ułatwienia mierzenia użyteczności stworzonych aplikacji, powstają różne platformy do tworzenia rozproszonych aplikacji, przykładem takiej platformy jest Astar Network. Astar Network to publiczny rejestr rozproszony (blockchain) z zachowaniem kompatybiliności z siecią Ethereum. Programista może korzystać z dowolnych możliwości EVM, następnie stworzyć własną wartość dodaną (własną aplikację dApp), zrobić deploy na sieć Astar i cieszyć się częścią zysku wypłacaną przez protokół w zależności od użyteczności.

Przykładowe aplikacje dApp działające na sieci

Ten sposób wynagradzania pracy programisty jest w początkowym etapie, pomysł zrodził się Japoni a aplikacje które już działają w Astar można sobie sprawdzić na dostępnym już Astar Portal:

Astar Network

Na załączonym obrazku, widzimy że TVL (Total Value Locked) jest na poziomie $476.0M USD co powinno nam sugerować, że trend ten z czasem zacznie nabierać znaczenia w codziennej pracy programisty.

Linki

  1. https://astar.network

  2. https://docs.astar.network/learn/token-economics/token-economy

  3. https://docs.astar.network

Coffee time

Dear Reader, if you think the article is valuable to you and you want me to drink (and keep writing) high quality coffee (I do like it), feel free to buy me a cup of coffee. ⚡

More articles from waszczyk.com

Rustic Introduction into Substrate Framework - Syntax and Design Patterns

Rust is a programming language and a general-purpose, systems-programming platform. Rust is a memory safe language which means that it…

March 20th, 2021 · 2 min read

Decentralizacja systemu bankowego

Decentralizacja systemu bankowego oraz systemów informatycznych to trend który coraz wyraźniej przebija się do świadomości użytkoników internetu, właśnie przygotowywuję kurs w którym przekrojowo przedstawię ten nurt - prawdopodobnie już nie do zatrzymania.

January 11th, 2021 · 7 min read
© 2020–2023 waszczyk.com
Link to $https://twitter.com/tomaszwaszczykLink to $https://github.com/tomaszwaszczykLink to $https://instagram.com/tomasz_waszczykLink to $https://www.linkedin.com/in/tomaszwaszczyk