What is "-XX:+UseCompressedOops" ? – how to reduce of memory by Eclipse ?

Most HotSpot JVM in the last year have had it on by default. This option allows references to be 32-bit in a 64-bit JVM and access close to 32 GB of heap. (more than 32-bit pointers can) (You can have near unlimited off heap memory as well). This can save a significant amount of memory and potentially improve performance.

If you want to use this option I suggest you update to a version which has it on by default as there may have been a good reason, such as bugs, why it wasn't enabled previously. Try Java 6 update 23 or Java 7 update 5.

In short, don't turn it on, use a version which has it on by default.

Of course, the modification of Eclipse settings are in eclipse.ini file. 

Continue Reading

What is Alpha Epsilon Pi ΑΕΠ ?

It is the first post of series called "Interesting facts" with help the link: https://waszczyk.com/tag/interesting-facts/ you have access to all of them. 

 

Alpha Epsilon Pi (ΑΕΠ or AEPi), the global Jewish college fraternity, has 166 active chapters in the United StatesCanadaUnited KingdomFrance, and Israel with a membership of over 9,000 undergraduates. Alpha Epsilon Pi is a Jewish fraternity, though non-discriminatory and open to all who are willing to espouse its purpose and values.[4]

 

Mission statement[edit]

Alpha Epsilon Pi, the Global Jewish Fraternity, was founded to provide opportunities for Jewish men seeking the best possible college and fraternity experience. We have maintained the integrity of our purpose by strengthening our ties to the Jewish community and serving as a link between high school and career. Alpha Epsilon Pi develops leadership for the North American Jewish community at a critical time in a young man's life. Alpha Epsilon Pi's role is to encourage the Jewish student to remain dedicated to Jewish ideals, values, and ethics and to prepare the student to be one of tomorrow's leaders so that he may help himself, his family, his community, and his people.[1]

 

 

More info you can find https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_Epsilon_Pi where you can find some table with names called "Notable alumni".

Continue Reading

Kanban für Software Engineering und Trello

Kanban ist eine Methode der Produktionsprozesssteuerung. Das Vorgehen orientiert sich ausschließlich am tatsächlichen Verbrauch von Materialien am Bereitstell- und Verbrauchsort. Kanban ermöglicht ein Reduzieren der lokalen Bestände von Vorprodukten in und nahe der Produktion, die dort in Produkten der nächsten Integrationsstufe verbaut werden. 

Es gibt sehr gute Video an Trello:

 

 

 

Es gibt auch Folien an Kanban in Software Engineering: http://leanandkanban.files.wordpress.com/2009/04/kanban-for-software-engineering-apr-242.pdf und http://ocw.mit.edu/courses/mechanical-engineering/2-854-introduction-to-manufacturing-systems-fall-2010/lecture-notes/MIT2_854F10_tps.pdf

Continue Reading

Programming of Conwey Game

 

I want to show some interesting quite simple application coded in Swing. Here you can see the result:

 

 

Source code you can find here: https://github.com/TomaszWaszczyk/Conwey ,the application shows how small change in the system can have a big influence on the future. 

More reference: https://en.wikipedia.org/wiki/Conway's_Game_of_Life or https://de.wikipedia.org/wiki/Conways_Spiel_des_Lebens (in German)

 

I want to also recommend some great application for making gif files: http://www.cockos.com/licecap/

Continue Reading

Confitura 2014

Korzystając z możliwości obejrzenia live stream z konferencji Confitura udostępniam parę nagrań które udało mi się zobaczyć (i nagrać):

 

 

Polecam i gratuluję Organizatorom- bardzo fajna inicjatywa ! 

 

EDIT: Jeden z prelegentów powiedział że w javie jest pisane większość systemów do tradingu tzw. HFT polecam artykuł na temat javy w HFT http://tutorials.jenkov.com/java-servlets/web-xml.html

 

 

 

Continue Reading

Inicjatywa "Koduj dla Polski"

 

 

Niedawno (15min. temu na http://2014.confitura.pl/) dowiedziałem się o bardzo interesującej inicjatywie obywatelskiej o wdzięcznej nazwie "Koduj dla Polski".

Inicjatywę można streścić słowami:

 

Koduj dla Polski to inicjatywa Fundacji ePaństwo, której celem jest promocja "kodowania", "programowania" i "bycia developerem" jako nowoczesnych form patriotyzmu.

 

Przykładowe dane do implementacji API restowego:

  1. Dane wyborcze: dane historyczne, komisje wyborcze
  2. Ruch: drogi i transport publiczny (np. rozkłady jazdy, korki, plany stacji kolejowych i autobusowych, dane dotyczące wypadków i czarnych punktów)
  3. Dane na temat edukacji: liczba studentów, opinie, typy szkół, dane lokalizacja, godziny otwarcia bibliotek
  4. Dane finansowe: dane dotyczące dochodów i wydatków
  5. Dane o ofertach: umów, kontraktów
  6. Dane do planowania miejskiego: dane na temat procedur planowania, dane dotyczące użytkowania gruntów
  7. Zdrowie: dane monitoringu higieny w restauracjach, dane dotyczące skuteczności służby zdrowia
  8. Dane środowiskowe: jakość wody w jeziorach, jakość powietrza, ozon, CO2, PM 2.5, PM 10, pomiary hałasu
  9. Informacja przestrzenna: współrzędne lokalizacji obiektów publicznych

 

Inicjatywa bardzo mi się spodobała, tymbardziej że często szukam danych statystycznych dotyczących naszego kraju i niestety nie jest to łatwy temat a dzięki API dostęp do wielu publicznych danych będzie znacznie ułatwiony.

 

Więcej informacji znajdziecie: http://epf.org.pl/kodujdlapolski/ Zapraszam wszystkich do rejestrowania i kodowania ! ! 😉

Continue Reading

Fun with OpenShift

 

https://www.openshift.com is partialy free server to deploy your own web application. I use from JBoss 7.2 and PostgreSQL (Included). Here you can see more details about FREE plan:

Screenshot at 01-51-01

The integration with Intellij IDEA is great ! ! As VCS there is GIT. All works fine, i will develop some application for analysing some statements from the Meta Trader 4/5 Application. Hello world you can find here:

http://mtstatistics-waszczyk.rhcloud.com/helloworld.jsp

 

 

 

EDIT 19-07-2014: I want to also to point up about two more Platform as a Service

– https://developers.google.com/appengine/

– https://www.heroku.com/

 

Continue Reading