Navigate back to the homepage

Tomasz Waszczyk

Software Engineer with hedge fund background, technocrat, one of my favorite quote: “I think there is a world market for maybe five computers.” by Thomas Watson, president of IBM, 1943;

Link to $https://www.linkedin.com/in/tomaszwaszczykLink to $https://stackoverflow.com/users/2856360/tomasz-waszczykLink to $https://github.com/tomaszwaszczykLink to $https://twitter.com/tomaszwaszczykLink to $https://www.instagram.com/tomasz_waszczyk/

DRAFT - ink! - new era of smart contracts has begun

ink! for writing smart contracts

January 1st, 2023 · 1 min read

Kurs Dotyczący Wprowadzenia do Decentralizacji Systemów Informatycznych oraz Bankowości

Decentralizacja systemu bankowego oraz systemów informatycznych to trend który coraz wyraźniej przebija się do świadomości użytkowników internetu, właśnie przygotowuję kurs w którym przekrojowo przedstawię ten nurt - prawdopodobnie już nie do zatrzymania.

December 8th, 2022 · 4 min read
© 2020–2023 waszczyk.com